ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η κατασκευή μονοκατοικίας περιλαμβάνει μία σειρά ενέργειες, που καλό είναι να γνωρίζει κάποιος για να αποφύγει τις παγίδες. Έχουμε ολοκληρώσει πάρα πολλές κατασκευές μονοκατοικιών και σας ενημερώνουμε πιο κάτω με απόλυτη ειλικρίνεια. Γιατί αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτήν την ιστοσελίδα; Απλούστατα για να ενημερωθείτε με απόλυτη διαφάνεια. Έχουμε την εμπειρία και το πιο πλήρες portfolio στην ελληνική αγορά. Πιο κάτω ακολουθούν πολλές χρησιμες συμβουλές από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Τα 10 Σημεία Προσοχής κατά την αγορά του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου

-Προϋποθέσεις Αρτιότητας και Οικοδομησιμότητας (δυνατότητα οικοδόμησης).

-Έλεγχος Όρων Δόμησης (συντελεστής δόμησης, κάλυψη, ύψος, κτλ.).

Κατασκευή μονοκατοικίας

Κατασκευή μονοκατοικίας

-Επιτρεπόμενη Χρήση (κατοικία, επαγγελματικός χώρος, κτλ.).

-Έλεγχος ώστε να μην διέρχεται Ρέμα μέσα από το οικόπεδο/ αγροτεμάχιο.

-Έλεγχος ώστε να μην χαρακτηρίζεται Δασικό.

-Έλεγχος ώστε να μην διέρχονται καλώδια ΔΕΗ υψηλής τάσης μέσα από το οικόπεδο / αγροτεμάχιο.

-Κλίση – Ποιότητα Εδάφους (θα επηρεάσει το κόστος θεμελίωσης).

-Έλεγχος Τίτλων Ιδιοκτησίας με δικηγόρο / συμβολαιογράφο.

-Έλεγχος πιθανής εκκρεμότητας αποφάσεων ΥΠΕΧΩΔΕ για το οικόπεδο / αγροτεμάχιο.

-Μελλοντική αξία οικοπέδου / αγροτεμαχίου.

Τι περιλαμβάνει η οικοδομική άδεια για κατασκευή μονοκατοικίας;

Για την κατασκευή μονοκατοικίας η οικοδομική άδεια περιλαμβάνει σειρά ενέργειες, που περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω συνοπτικά. Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να μας καλέσετε. Ευχαρίστως θα σας εξυπηρετήσουμε ακόμη και τηλεφωνικά.

-Αρχιτεκτονική μελέτη.

-Στατική μελέτη.

-Ηλεκτρομηχανολογική (Η/Μ) μελέτη (για κτίριο άνω των 300 τ.μ. και όγκου άνω των 1300 κ.μ. ή άνω των 3 ορόφων).

-Μελέτη Ύδρευσης – Αποχέτευσης (για κτίριο όγκου άνω των 800 κ.μ. ή άνω του ενός ορόφου).

-Μελέτη Θερμομόνωσης.

-Μελέτη Καύσιμου αερίου.

-Μελέτη Πυροπροστασίας.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
Ανακαινίσεις μπάνιου
Ανακαινίσεις μονοκατοικίας

Δικαιολογητικά για την κατασκευή μονοκατοικίας

Εκτός από τις άνω μελέτες για την κατασκευή μίας μονοκατοικίας, απαιτούνται σειρά δικαιολογητικών, η συλλογή των οποίων είναι ευθύνη του μηχανικού, που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση της Οικοδομικής Άδειας.

Περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΙΤΙΟΥ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

-Αίτηση Ιδιοκτήτη.
-Δηλώσεις Ανάθεσης και Ανάληψης μελέτης Επίβλεψης οικοδομικών εργασιών.
-Τεχνικές Εκθέσεις και Προϋπολογισμός.

-Συμβολαιογραφική Δήλωση για δέσμευση χώρου στάθμευσης (όπου απαιτείται).
-Υψόμετρο Δήμου ή Κοινότητας για εντός σχεδίου πόλεως οικοδομές.
-Έγκριση Αρχαιολογίας για οικοδομές που ανεγείρονται σε χώρους ελεγχόμενους από το υπουργείο Πολιτισμού.
-Έγκριση ΔΕΗ για οικοδομές όγκου άνω των 2500κ.μ.
-Βεβαίωση Δασαρχείου για οικοδομές εκτός σχεδίου πόλεως.
-Tίτλοι Κυριότητας για οικόπεδα ή αγροτεμάχια τα οποία είναι άρτια κατά παρέκκλιση.
-Εγκρίσεις διαφόρων φορέων (βιομηχανίας, συγκοινωνιών, ΕΟΤ κτλ.) ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.
-Απόδειξη προ-κατάθεσης αμοιβής μελέτης από Εθνική Τράπεζα.
-Άδειες των υφισταμένων κτισμάτων στην περίπτωση προσθήκης ή άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη νομιμότητά τους.
-Δήλωση αντοχής στην περίπτωση προσθήκης (& στατική μελέτη αν απαιτείται) η οποία θα υπογράφεται από δύο πολιτικούς μηχανικούς.
-Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (υποθηκοφυλακείο).
-Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.
-Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ για τις συνδρομές μηχανικών.

Αναθεώρηση της Οικοδομικής Αδείας απαιτείται μετά την λήξη της χρονικής ισχύς της Αδείας και στις ακόλουθες περιπτώσεις

-Αλλαγή ή παραίτηση του Επιβλέποντος μηχανικού στο έργο.
-Αλλαγή Τίτλου ή ονόματος στο οποίο εκδόθηκε η άδεια.
-Τροποποίηση της Αρχιτεκτονικής ή Στατικής μελέτης ή και των υπόλοιπων μελετών.
-Αλλαγή Χρήσης του κτιρίου.
-Αύξηση του Συντελεστή Δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας.
-Αύξηση του Όγκου της οικοδομής.

Δεν απαιτείται Αναθεώρηση της Οικοδομικής Αδείας στις ακόλουθες περιπτώσεις

-Για μικρής σημασίας τροποποιήσεις της Αρχιτεκτονικής μελέτης και τοπικής σημασίας μεταβολές του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (και των υπόλοιπων μελετών) μετά από κρίση του προϊσταμένου της Πολεοδομίας.

-Για μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου και του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται ο συντελεστής δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας και οι υποχρεωτικές αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2% των μηκών των πλευρών του οικοπέδου με μέγιστο 20 εκ. και 2% με μέγιστο 10 εκ. των διαστάσεων του κτιρίου.

Διαδικασία

Κατάθεση Δικαιολογητικών και Αρχιτεκτονικής μελέτης και Έλεγχος τήρησης των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και των προδιαγραφών.
Κατάθεση Στατικής μελέτης και λοιπών μελετών και Έλεγχος σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς – Έλεγχος των φορολογικών και πληρωμή τους.

Χρόνος έκδοσης

Εντός 45 ημερών, με την προϋπόθεση ότι είναι πλήρης ο φάκελος της αδείας.

Κόστος

Το συνολικό κόστος της Οικοδομικής Άδειας περιλαμβάνει τις Αμοιβές των μηχανικών για τις επί μέρους μελέτες και επιβλέψεις, τους φόρους και τις εισφορές και ορίζεται κατά περίπτωση.

Χρονική ισχύς

Η οικοδομική άδεια ισχύει για μια 4 έτη από την ημερομηνία έκδοσής της και η άδεια κατεδάφισης για ένα εξάμηνο. Περίπτωση Αναθεώρησης Οικοδομικής Αδείας.

ΙΚΑ

Οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ για Σύμμεικτη κατασκευή ή κατασκευή Διπλής Τοιχοποιίας είναι μειωμένες κατά 50% κατά την έκδοση της Οικοδομικής Αδείας.

Χωματουργικές εργασίες – εκσκαφές

-Χάραξη Ορίων Εκσκαφής με Τοπογράφο μηχανικό βάση Σχεδιαγράμματος Εκσκαφών. Χαράσσονται τα όρια της εκσκαφής και οριοθετείται το κτίριο στο οικόπεδο.

-Εκσκαφή Θεμελίων. Εκτελείται εκσκαφή σε έκταση και βάθος σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα εκσκαφών της αρχιτεκτονικής μελέτης.

-Εξυγίανση Επιπέδου Θεμελίωσης. Σε περίπτωση που στο επίπεδο της θεμελίωσης το έδαφος δεν κριθεί κατάλληλο για την έδραση των θεμελίων, εξυγιαίνεται με διάστρωση σε επαρκές πάχος κροκάλας η κατάλληλα διαβαθμισμένου αμμοχάλικου.

Ποιότητα Εδάφους

-Γαιώδες
-Ημιβραχώδες
-Βραχώδες

Κόστος εκσκαφής

Το κόστος εκσκαφής εξαρτάται από την ποιότητα του εδάφους και το μέγεθος του έργου.
Ανάλογα με το μέγεθος του έργου το κόστος καθορίζεται:
Κατ’ αποκοπή για μικρής κλίμακας έργο.
Ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής για μεγάλης κλίμακας έργο.
*Το κόστος επηρεάζεται από την ποιότητα και το είδος του εδάφους. Ο τύπος του εδάφους δεν μπορεί να προβλεφθεί χωρίς να ξεκινήσουν οι χωματουργικές εργασίες αλλά εκτιμάται εμπειρικά από γειτονικές εκσκαφές.

Ποιό είναι οι Βασικοί Τύποι Θεμελίωσης για κατασκευές μονοκατοικιών

Στις κατασκευές μονοκατοικιών ακολουθούν οι βασικοί τύποι θεμελίωσης με συνοπτική τεκμηρίωση:

-Μεμονωμένα Πέδιλα: Τύπος έδρασης των υποστυλωμάτων σε πέδιλα οπλισμένου σκυροδέματος σχήματος κώνου ή ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με πεδιλοδοκούς ή συνδετήριους δοκούς. Ο τρόπος αυτός δεν χρησιμοποιείται ποια για λόγους αντισεισμικού σχεδιασμού.
-Εσχάρα Πεδιλοδοκών: Τύπος θεμελίωσης κατά τον οποίο τα υποστυλώματα εδράζονται σε «πλέγμα» (κάναβο) δοκών με διατομή σχήματος ανεστραμμένου Τ.
-Γενική Κοιτόστρωση (ραντιέ): Τύπος θεμελίωσης κατα τον οποίο τα υποστηλώματα εδράζονται σε μια ενιαία πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,60 μ και άνω. Ενδείκνυται σε θεμελιώσεις επί μαλακού εδάφους ή σε περίπτωση υψηλού υδροφόρου ορίζοντα.

Στάδια Θεμελίωσης

Πριν την χάραξη των θεμελίων, διαστρώνεται στο επίπεδο και στην επιφάνεια έδρασης των θεμελίων άοπλο σκυρόδεμα ποιότητας C12 με μέσο πάχος 10 εκ. ώστε να επιτύχουμε πλήρη επιπεδότητα και να μην έρθουν σε επαφή οι οπλισμοί και το σκυρόδεμα των θεμελίων με το χώμα.
Χαράσσονται τα στοιχεία της θεμελίωσης σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης, και κατασκευάζονται οι ξυλότυποι (καλούπια). Τα δομικά στοιχεία της θεμελίωσης μπορεί να είναι, Γενική Κοιτόστρωση (Radiere) είτε πεδιλοδοκοί.
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των καλουπιών τοποθετούνται οι οπλισμοί των δομικών στοιχείων της θεμελίωσης.
Θεμελιακή γείωση κατασκευάζεται από γειωτή ταινίας και σπανιότερα από αγωγό κυκλικής διατομής, που τοποθετείται εντός των συνδετήριων δοκαριών των πέδιλων ή στα περιμετρικά τοιχία των θεμελίων του κτιρίου, σε μορφή κλειστού δακτυλίου και στηρίζεται – συνδέεται ηλεκτρικά αγώγιμα στον οπλισμό με συνδέσμους που πρέπει να ικανοποιούν απαιτήσεις Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων.

Στα κτίρια μεγάλης περιμέτρου συνίσταται η τοποθέτηση εγκάρσιων ή διαμηκών τμημάτων ταινίας (πάντα εντός σκυροδέματος θεμελίων), έτσι ώστε κανένα σημείο του υπογείου να μην απέχει περισσότερο από 10m από το γειωτή.

Η θεμελιακή γείωση έναντι των συμβατικών τύπων γείωσης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα

-Χαμηλή τιμή αντίσταση γείωσης -Αντοχή στο χρόνο – Μηχανική προστασία -Αναμονές γείωσης σε οποιοδήποτε σημείο του εσωτερικού κτιρίου. -Η εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης γίνεται σε ήδη υπάρχουσα εκσκαφή με αποτέλεσμα την ευκολία τοποθέτησης. Για τους παραπάνω λόγους η εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης επιβάλλεται από τους κανονισμούς DIN 18015 και προτείνεται από το ΚΕΗΕ για κάθε νεοαναγειρόμενο κτίριο. Στην συνέχεια εκτελείται η εργασία Διάστρωσης και Συμπύκνωσης του νωπού σκυροδέματος εντός των ξυλοτύπων (καλουπιών). Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν προστίθενται κατάλληλα πρόσμικτα στο νωπό σκυρόδεμα (επιβραδυντές, επιταχυντές πήξης κλπ) ώστε να μην επηρεασθεί από αυτές η απαιτούμενη αντοχή του. Σε περιπτώσεις παγετού ή καύσωνα δεν εκτελείται καμία εργασία σκυροδέτησης. Στην περίπτωση που προβλέπεται κατασκευή υπογείου, ακολουθεί η κατασκευή των ξυλοτύπων των τοιχωμάτων του υπογείου, όπλιση – σκυροδέτηση.

Τοποθετούνται για την σύνδεση του μεταλλικού σκελετού με την θεμελίωση με ακρίβεια χιλιοστού. Όταν δεν προβλέπεται υπόγειο τοποθετούνται πριν την σκυροδέτηση των θεμελίων και αφού έχουν τοποθετηθεί οι οπλισμοί. Όταν προβλέπεται υπόγειο μετά την κατασκευή των τοιχίων και των υποστυλωμάτων του υπογείου (των οποίων η στάθμη της σκυροδέτησης είναι χαμηλά την τοποθέτηση των αγκύρια στο προβλεπόμενη στάθμη αγκύρωσης), κατασκευάζεται ο ξυλότυπος της οροφής του υπογείου, τοποθετούνται τα αγκύρια στις προβλεπόμενες θέσεις, τοποθετούνται οι οπλισμοί των δοκών και των πλακών και ακολουθεί η σκυροδέτηση.

Φέρων οπλισμός

Μεταλλικής / Σύμμεικτης Κατασκευής

Γενικά, ο φέρων οργανισμός αποτελείται από μεταλλικά υποστυλώματα – δοκούς, αντιανέμια (χιαστοί ή έκκεντροι σύνδεσμοι), πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα ή σύμμεικτες πλάκες με τραπεζοειδή λαμαρίνα και ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι διατομές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του μεταλλικού σκελετού, είναι ευρωπαϊκής παραγωγής άριστης ποιότητας από βιομηχανικές μονάδες με ελεγχόμενη ποιότητα σε όλες τις φάσεις της παραγωγής με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Εξάλλου, η σύμμικτη λειτουργία των δοκών εξασφαλίζεται με τη χρήση διατμητικών ήλων για τη συναρμογή της μεταλλικής δοκού με τη σύμμεικτη πλάκα ή την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Μεταξύ των υποστυλωμάτων, ανά κατεύθυνση του κτιρίου και σε θέσεις που καθορίζονται λαμβάνοντας υπ΄ όψη το αρχιτεκτονικό σχέδιο τοποθετούνται οι χιαστί ή έκκεντροι σύνδεσμοι (αντιανέμια) οι οποίοι ενσωματώνονται στην τοιχοποιία.
Μεταλλικός Σκελετός (Υποστυλώματα – Δοκοί – Διαγώνια Στοιχεία)

Παραγωγή Μεταλλικού Σκελετού

Ο μεταλλικός σκελετός παράγεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη Στατική Μελέτη σε σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας από έμπειρο εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Οι σύνηθες διατομές που χρησιμοποιούνται είναι ΗΕΑ, ΗΕΒ, ΙPE, UPN, CHS, SHS, RHS σε κατηγορίες ποιότητας και διαστάσεις σύμφωνα με την στατική μελέτη.

Ο Μεταλλικός σκελετός ενός κτιρίου, αποτελείται από

-Τις χαλύβδινες δοκούς, στις οποίες στο άνω πέλμα συγκολούνται διατμητικοί σύνδεσμοι (ήλοι) για την συνεργασία τους με το οπλισμένο σκυρόδεμα των πλακών.
-Τα χαλύβδινα υποστηλώματα, στα οποία στηρίζονται οι χαλύβδινες δοκοί μέσω κοχλιωτών συνδέσεων.
-Τα διαγώνια στοιχεία (αντιανέμια, έκεντρα ‘Λ’, χιαστί σύνδεσμοι ‘Χ’), τα οποία τοποθετούνται στα πλαίσια Δοκών – Υποστυλωμάτων για την ενίσχυση της αντοχής του μεταλλικού σκελετού σε δυναμικά φορτία (Σεισμός,Ανεμος).
-Τα χαλύβδινα στοιχεία συνδέσεως με την θεμελίωση (χημικά αγκύρια, μηχανικά αγκύρια, ψευδολαπάτσες, λαπάτσες αγκύρωσης κλπ).

Ανέγερση Μεταλλικού Σκελετού

Οι εργασίες παραγωγής του μεταλλικού σκελετού εκτελούνται στο εργοστάσιο ταυτόχρονα με τις εργασίες κατασκευής της θεμελίωσης για την εξοικονόμηση χρόνου.
Με το πέρας των εργασιών παραγωγής ακολουθεί η μεταφορά των τμημάτων του μεταλλικού σκελετού από το εργοτάξιο στο εργοστάσιο και η ανέγερση του επί τόπου στο εργοτάξιο. Όλες οι συνδέσεις των τμημάτων του μεταλλικού σκελετού είναι κοχλιωτές και καμία συγκόλληση δεν εκτελείται στο έργο. Οι απαιτούμενες συγκολλήσεις γίνονται στο εργοστάσιο σύμφωνα με την στατική μελέτη με σύγχρονα μέσα και ελεγχόμενη ποιότητα.

Πλάκες

Οι πλάκες κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και σκυροδετούνται σε ξυλότυπο ή μεταλλότυπο (τραπεζοειδή λαμαρίνα). Στην περίπτωση πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, ακολουθεί το επίχρισμα (σοβάντισμα) της πλάκας και ο χρωματισμός όπως γίνεται και σε συμβατική κατασκευή. Στην περίπτωση της σύμμικτης πλάκας, ο μεταλλότυπος καλύπτεται με γυψοσανίδα για τους εσωτερικούς χώρους και τσιμεντοσανίδα για τους εξωτερικούς.

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα

Ο φέρον οργανισμός κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελείται από υποστυλώματα, δοκούς και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Φέρων οργανισμός από Φέρουσα Τοιχοποιία

Ο φέρον οργανισμός κατασκευής από φέρουσα τοιχοποιία κατασκευάζεται από προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (διπλή τοιχοποιία – πρόπλακες) ή από πέτρα.

Ο Ρόλος της Τοιχοποιίας στην κατασκευή

Τοιχοποιία Πλήρωσης: Εξωτερικά και εσωτερικά τοιχεία κάλυψης και διαμόρφωσης χώρων χωρίς να αναλαμβάνουν τα φορτία της κατασκευής.
Φέρουσα Τοιχοποιία: Η τοιχοποιία αποτελεί τμήμα του δομικού σκελετού της κατασκευής.
Διακοσμητική Τοιχοποιία: Η τοιχοποιία λειτουργεί ως επικάλυψη επιφανειών για λόγους αισθητικής ή αρχιτεκτονικής απαίτησης.

Τύποι Τοιχοποιίας

Οπτοπλινθοδομή (τούβλο)

Τα τούβλα σύνθεσης κυρίως από άργιλο είναι διάτρητα και παράγονται σε δύο βασικά μεγέθη (μονό με 6 τρύπες και διπλό με 12 τρύπες). Είναι εύχρηστα, ελαφριά κατά τη μεταφορά τους, προσφέρουν ικανοποιητική αντίσταση στις καταπονήσεις και απομονώνουν τη θερμότητα και τον ήχο λόγω των στρωμάτων αέρα που περικλείουν. H εξωτερική τοιχοποιία κατασκευάζεται με διπλή σειρά τούβλων με ενδιάμεσο κενό στο οποίο τοποθετείται εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους σύμφωνα με τη μελέτη θερμομόνωσης. Για τη σταθεροποίηση της τοιχοποιίας κατασκευάζονται ανά 1μ. περίπου καθ’ ύψος οριζόντιες στρώσεις οπλισμένου σκυροδέματος πάχους όσο το πάχος της τοιχοποιίας (σενάζ).

Λιθοδομές από πορομπετόν (Ytong ή Alpha block)

Το πορομπετόν (Ytong) αποτελείται από φυσικά υλικά: τσιμέντο, χαλαζία, άσβεστο και νερό. Έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
χαμηλό βάρος(450 kg/m3). Επιβαρύνει λιγότερο με φορτία την κατασκευή γεγονός που δρα υπέρ της αντισεισμικότητας της κατασκευής.
Παρέχει ικανοποιητική θερμό-ηχομόνωση χωρίς επιπλέον μόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη).
Έχει συντελεστή Θερμοαγωγιμότητας λ=0,095 kcal/mhoC, ο οποίος προσδίδει στην τοιχοποιία με Ytong πάχους από 15cm και άνω συντελεστή Θερμοπερατότητας K< 0,6 kcal/m2hoC.
Ακρίβεια χάρη στις μηδενικές αποκλίσεις στις διαστάσεις του.
Ταχύτητα στις εργασίες του υδραυλικού και του ηλεκτρολόγου διότι κόβεται εύκολα.

Τρισδιάστατο δομικό πλέγμα

Είναι βιομηχανικό δομικό στοιχείο που αποτελείται από δύο παράλληλα πλέγματα και στο ενδιάμεσο προβλέπεται ενσωματωμένη πλάκα αυτοσβηνώμενης διογκωμένης πολυστερίνης. Τα δύο πλέγματα συγκρατούνται παράλληλα μεταξύ τους με δισδιαγώνιες γαλβανισμένες ράβδους. Μετά την τοποθέτηση και στήριξη του τρισδιάστατου δομικού πλέγματος μεταξύ των μεταλλικών υποστυλωμάτων, ακολουθεί το επίχρισμα και ο χρωματισμός.

Ξηρά Δόμηση (Γυψοσανίδα/ Τσιμεντοσανίδα)

-Εσωτερική τοιχοποιία με γυψοσανίδα: Οικολογικός και εύκολος τρόπος δόμησης. Ο γύψος είναι υλικό φιλικό, χωρίς τοξικές ουσίες και έχει την δυνατότητα να απορροφά την υγρασία του χώρου όταν αυτή είναι περισσότερη του κανονικού και να την αποβάλει όταν είναι λιγότερη. Οι γυψοσανίδες βιδώνονται πάνω σε μεταλλικό σκελετό και στο ενδιάμεσο τοποθετείται μόνωση πετροβάμβακα (ινώδες μονωτικό υλικό από ίνες οξειδίου πυριτίου – αλουμινίου με θερμομονωτικές, ηχομονωτικές ιδιότητες και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες).

-Εξωτερική τοιχοποιία με τσιμεντοσανίδα: Υλικό σύνθεσης από τσιμέντο και άλλα πρόσμικτα αδρανή. Η επιφάνειά τους ενισχύεται με υαλόπλεγμα. Η θερμομόνωση και ηχομόνωση επιτυγχάνεται με εξηλασμένη πολυστερίνη ή με πετροβάμβακα. Μειώνει σημαντικά το χρόνο κατασκευής λόγω της ταχύτητας και ευκολίας τοποθέτησης.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται:
-Ισχυρά Ρεύματα
-Θεμελειακή Γείωση.
-Φωτισμός και ρευματοδότες.
-Ηλεκτροφωτισμός εξωτερικών χώρων.
-Κεντρικοί πίνακες διανομής.
-Συστήματα Κίνησης (π.χ Ανελκυστήρες).
-Αντικεραυνική Προστασία.
-Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά.
-Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Γενήτριες).
-Δίκτυο Αδιάληπτης παροχής – Uninterruptible Power Supply (UPS).
-Συστημάτα Κίνησης (π.χ Ανελκυστήρες).
-Ασθενή Ρεύματα
-Θυροτηλέφωνα, κουδούνια και θυροτηλεόραση.
-Ασφάλεια, συναγερμός.
-Δίκτυο Τηλεφώνων.
-CCTV (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με κάμερες και αυτόματη βιντεοσκόπιση).
-Διανομή ήχου.
-Διανομή επίγειας τηλεόρασης και δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών.
-Ελέγχου πρόσβασης (access control).
-Δικτύων δομημένης καλωδίωσης φωνής και δεδομένων.
-Πυρανίχνευσης.

Φάσεις Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

-ΦΑΣΗ Ι. Με την ολοκλήρωση κατασκευής της τοιχοποιίας – Τοποθέτηση αγωγών διέλευσης καλωδίων (σωληνώσεις πλακέ καλωδίων, κουτιά πριζοδιακοπτών, κουτιά πινάκων).
-ΦΑΣΗ ΙΙ. Με την ολοκλήρωση κατασκευής των επιχρισμάτων – Τοποθετούνται οι καλωδιώσεις.
-ΦΑΣΗ ΙΙΙ. Με την ολοκλήρωση των χρωματισμών – Τοποθετούνται διακόπτες, πρίζες, φωτιστικά σώματα, πίνακες κλπ.

Υδραυλική εγκατάσταση

Εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται:
-Ύδρευση.
-Κεντρική Θέρμανση – Ψύξη.
-Καύσιμο Αέριο.
-Αποχέτευση Ομβρίων.
-Αποχέτευση Ακαθάρτων.
-Βόθρος

Φάσεις Υδραυλικής Εγκατάστασης

-Σημείο Προσοχής
-Προϋπόθεση καλής υδραυλικής εγκατάστασης είναι ο βέλτιστος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (Κουζίνες ή τουαλέτες σε διαφορετικά επίπεδα είναι βέλτιστο να τοποθετούνται στην ίδια θέση κατακόρυφα. Με τον τρόπο αυτό οι αποχετεύσεις σχεδιάζονται με βέλτιστο τρόπο).

Επιλογή Υλικού

-Χαλκός για τις σωληνώσεις ύδρευσης – θέρμανσης.
-Πολυστρωματικές Σωληνώσεις ύδρευσης – θέρμανσης.
-PVC για τις σωληνώσεις αποχέτευσης.

Μονώσεις-θερμοπρόσοψη

-Μόνωση Υπογείου: Υγρομόνωση/ Στεγάνωση των περιμετρικών τοιχίων υπογείου που βρίσκονται κάτω από τη στάθμη του εδάφους.
-Μόνωση μεταλλικού σκελετού: Τα μεταλλικά υποστυλώματα και δοκάρια καλύπτονται με θερμομονωτικό υλικό (διογκωμένη πολυστερίνη).
-Μόνωση Εξωτερικών τοιχίων ανωδομής:
-Στην περίπτωση οπτοπλινθοδομής: H θερμομόνωση εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης μεταξύ των δύο τοιχίων. Η στεγάνωση εξασφαλίζεται με το σοβά και το χρώμα.
-Στην περίπτωση τοιχοποιίας με Ytong/ Alphablock: To ίδιο το υλικό παρέχει την απαιτούμενη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Η στεγάνωση εξασφαλίζεται με το σοβά και το χρώμα.
-Στην περίπτωση τρισδιάστατου δομικού πλέγματος: To ίδιο το υλικό παρέχει την απαιτούμενη θερμομόνωση. Η στεγάνωση εξασφαλίζεται με το σοβά και το χρώμα.
-Στην περίπτωση τσιμεντοσανίδας: Η θερμομόνωση και ηχομόνωση επιτυγχάνεται με εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα.
-Μόνωση Δώματος: Θερμομόνωση και Υγρομόνωση/ Στεγάνωση.

Επιχρίσματα

Φάσεις

-Πεταχτό
-Κονίαμα αποτελούμενο από άμμο, νερό, τσιμέντο (γκρι) και ασβέστη ή καλύτερα μπετονίτη (υποκατάστατο του ασβέστη). Δημιουργεί ένα τραχύ υπόστρωμα το οποίο θα προσφέρει ισχυρή πρόσφυση για την επόμενη στρώση, το λάσπωμα. Κατά το «πεταχτό», δημιουργούνται οι οδηγοί που θα καθορίσουν το πάχος της επόμενης στρώσης. Το υαλόπλεγμα ενισχύει το σοβά έναντι ρηγματώσεων από συστολοδιαστολές λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών και ασυνέχειες υλικών είτε από πιθανές μικρές σεισμικές δονήσεις.
-Λάσπωμα
-Κονίαμα αποτελούμενο από άμμο, νερό, τσιμέντο (γκρι), ασβέστη ή καλύτερα μπετονίτη (υποκατάστατο του ασβέστη) και στεγανωτικά μάζης (προτείνεται για την καλύτερη προστασία από την υγρασία). Παχύτερη στρώση από το «πεταχτό» και το «μάρμαρο». Στην τελική επιφάνεια του «λασπώματος» τοποθετείται το υαλόπλεγμα. Το υαλόπλεγμα ενισχύει το σοβά έναντι ρηγματώσεων από συστολοδιαστολές λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών και ασυνέχειες υλικών είτε από πιθανές μικρές σεισμικές δονήσεις. Στο τέλος του «λασπώματος», δημιουργούνται κυματιστές γραμμές ώστε να επιτυγχάνεται η πρόσφυση της επόμενης στρώσης.
-Μάρμαρο
-Κονίαμα αποτελούμενο από μαρμαρόσκονη, νερό, τσιμέντο (λευκό) και ασβέστη ή καλύτερα μπετονίτη (υποκατάστατο του ασβέστη). Η τελική επιφάνεια τρίβεται και προκύπτει επίπεδη και λεία.

Σημαντικά

-Μόνωση – Ο σοβάς παρέχει μικρή αλλά όχι αμελητέα προστασία από θερμοκρασιακές μεταβολές και υγρασία.
-Προστασία – Ο σοβάς προστατεύει το σκυρόδεμα από την άμεση επαφή με τις καιρικές συνθήκες.
-Αισθητική – Με το σοβά επιτυγχάνεται λεία, ομοιόμορφη επιφάνεια.

Χρόνος

Για μία κατοικία των 100 τ.μ. εκτιμάται χρονική διάρκεια 10 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες) το χρονικό διάστημα θα αυξηθεί.

Σημεία προσοχής

-Στην περίπτωση μεταλλικής κατασκευής, στο κονίαμα των επιχρισμάτων δεν χρησιμοποιείται ασβέστης λόγω της διαβρωτικής του δράσης αλλά κατάλληλο πρόσμικτο μπετονίτη (τύπου sealαgon) το οποίο έχει τις ιδιότητες του ασβέστη αλλά δεν διαβρώνει τον χάλυβα.
-Οι τρεις στρώσεις πρέπει να εφαρμόζονται με χρονική απόσταση μεταξύ τους, καθώς τα κονιάματα αυτά συρρικνώνονται και εάν δεν «στεγνώσει» πλήρως η προηγούμενη στρώση τότε η επόμενη στρώση θα ρηγματωθεί.

Κουφώματα εσωτερικά-εξωτερικά

Τύπος

-Ανοιγόμενα
-Συρόμενα επάλληλα
-Συρόμενα χωνευτά κ.α.

Υλικό

-Αλουμινίου: ανθεκτικό υλικό
-Συνθετικά: Συχνά είναι και οικονομικότερο υλικό
-Ξύλινα: Ακριβό υλικό κ.α.

Δάπεδα

Πλακάκι

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος επικάλυψης δαπέδων. Τα πλακάκια είναι οικονομικότερα από τα ξύλινα δάπεδα, διατίθενται σε πολύ μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων, καθαρίζονται εύκολα και παρέχουν ικανοποιητικά χαρακτηριστικά σκληρότητας και αντοχής.
Υλικό: Κεραμικό, πορσελάνης, ψηφίδα, πέτρα κ.α.

Τοποθέτηση πλακιδίων

-στη Σειρά
-Ρομβικά
-Δρομικά κ.α.

Επίστρωση / Επένδυση Με Κεραμικά Πλακίδια

Προεργασία – Φράγμα Υδρατμών: Καθαρισμός της προς μόνωση επιφάνειας, εξομάλυνση των ανωμαλιών στο μπετόν και επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα σε δύο στρώσεις για την δημιουργία φράγματος των υδρατμών.
Τοποθέτηση Θερμομονωτικού Υλικού: Ψεκασμός Πολυουρεθάνης ή Τοποθέτηση πλακών Πολυουρεθάνης ή Διογκωμένης Πολυστερίνης ή Εξηλασμένης Πολυστερόλης.
Διαμόρφωση Ρύσεων με κυψελωτό κονιόδεμα.
Στεγανοποίηση: Τοποθέτηση φύλλων ασφαλιστικών μεμβρανών.

Μάρμαρο

Αποτελείται κυρίως από ασβεστίτη (CaCO3), η ακριβής σύστασή του ποικίλει. Έχει υψηλή αντοχή στη θλίψη (150 Mpa). Το μάρμαρο έχει σημαντικό συντελεστή θερμοδιαστολής.

Ξύλινο δάπεδο

Πλεονεκτήματα ξύλου: Αισθητική
Χαρακτηριστικά: Oι διαστάσεις του ξύλου, μεταβάλλονται σημαντικά ανάλογα με το ποσοστό της υγρασίας
Τρόποι Τοποθέτησης
-Καρφωτά
-Μορφή Παρκέτων
-Μορφή μακριών Λωρίδων

Τρόπος Εφαρμογής του Καρφωτού Δαπέδου

Η εφαρμογή γίνεται επί ξύλινων καδρονιών τα οποία στηρίζονται στην πλάκα (μπετόν) με ειδικά εκτονούμενα – ηχομονωτικά βύσματα.

Τα παρκέτα ή οι λωρίδες καρφώνονται σύμφωνα με το συμφωνηθέν σχέδιο. Στην περίπτωση που οι διαστάσεις των παρκέτων ή οι ιδιαιτερότητες του έργου απαιτούν μεσοπάτωμα, αυτό δημιουργείται με την χρήσης τάβλας από λευκή ξυλεία ή κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Στα τελειώματα των δαπέδων, περιμετρικά, κατά μήκος των τοίχων, δημιουργείται ο αρμός διαστολής και αερισμού ο οποίος καλύπτεται από τα σοβατεπί.

Ακολουθεί η λείανση με μία σειρά από διαφορετικά γυαλόχαρτα.

Εφαρμόζεται το βερνίκωμα.

Κολλητά (Πλωτά ή Πλευστά ή Προγυαλισμένα)

Mosaic Parquet / Lam Parquet (πλάκες ή λωρίδες ξύλου)

Μορφή μακριών Λωρίδων (με «γλώσσα και εσοχή» και στις τέσσερις πλευρές τους ( T&G 4sides)

Επιλογή Κολλητών Δαπέδων όταν υφίστανται οι ακόλουθες συνθήκες

-Ενδοδαπέδια Θέρμανση.
-Χαμηλή αλφαδιά.
-Προϋπάρχον άλλο δάπεδο.
-Επιλογή του πελάτη.

Πλεονεκτήματα Κολλητού Δαπέδου

-Ταχύτητα κατασκευής.
-Ελαχίστη όχληση όταν αυτό τοποθετείται σε ήδη κατοικημένο χώρο.
-Χαμηλότερο κοστολόγιο.
-Δυνατότητα Do it yourself.

Τα κολλητά δάπεδα εφάπτονται σε όλο το μήκος και το πλάτος τους με το υπάρχον υπόστρωμα, συνεπώς δύναται η χρήση ξυλείας με μικρότερο πάχος.

Τρόπος Εφαρμογής Κολλητού Δαπέδου

Προϋπόθεση η ήδη υπάρχουσα επιφάνεια να είναι επίπεδη, και απαλλαγμένη από λεκέδες λαδιών ή άλλων πρόσθετων οικοδομικών υλικών.

Τοποθέτηση κολλητών δαπέδων με χρήση ειδικής κόλλας δύο συστατικών, πάνω στις υπάρχουσες επιφάνειες όπως: τσιμεντοκονίαμα, παλαιά μάρμαρα, γρανίτες ή μωσαϊκά, κεραμικά πλακίδια ή και ακόμη παλαιά ξύλινα δάπεδα.

Χρήση περιμετρικού αρμού διαστολής απαραίτητη.

Ακολουθεί η λείανση και το βερνίκωμα.

Ο Χρωματισμός (βάψιμο) ακολουθεί τα Επιχρίσματα

Τρίψιμο, στοκάρισμα, τοίχων και ξύλινων επιφανειών.
Ελαιοχρωματισμός ταβανιών, εσωτρικών και εξωτερικών τοίχων.
Ελαιοχρωματισμός προσόψεων κτιρίων.
Ελαιοχρωματισμός κλιμακοστασίων, φωταγωγών, ακαλύπτων.
Ελαιοχρωματισμός ξύλινων κουφωμάτων, πορτών, παραθύρων, κουζινών.
Ελαιοχρωματισμός κάγκελων, στρατζών και μεταλλικών κατασκευών.
Ελαιοχρωματισμός με εφαρμογή τεχνοτροπιών (σφουγγάτο, Grackle Glaza, stuco veneziano κ.ά).

Ξυλουργικές εργασίες

-Ντουλάπες
-Κουζίνες

Είδη υγιεινής

-Νιπτήρες
-Λεκάνες
-Μπανιέρες
-Ντουζιέρες

Φάση κατασκευής της σκεπής

Μετά τα Επιχρίσματα

Η επιλογή της κεραμοσκεπής εξαρτάται κυρίως από

-Τους όρους δόμησης
-Την αισθητική του ιδιοκτήτη
-Το κλίμα της περιοχής
-Τύποι κεραμοσκεπών
-Κεραμοσκεπή με κολλητά κεραμίδια με λάσπη.

Περισσότερα

-Αναχαίτιση Υδρατμών: Δημιουργία φράγματος υδρατμών με συντελεστή αντίστασης στην διάχυση των υδρατμών.
-Εξισωτική Στρώση: Για την εξομάλυνση της επιφάνειας πριν την εφαρμογή της θερμομόνωσης.
-Θερμομόνωση: Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών με διαμορφωμένες ακμές ώστε να μην υπάρχουν σημεία μη μονωμένα.
-Δημιουργία Επιφάνειας Συγκόλλησης: Για την εφαρμογή της στεγανοποίησης.
-Στεγανοποίηση: Τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών με αλληλοεπικάλυψη και συγκόλλησή τους με τη χρήση φλόγιστρου.
-Τοποθέτηση κεραμιδιών

Κεραμοσκεπή με καρφωτά κεραμίδια

Περισσότερα

-Επισκευή ανωμαλιών στο μπετόν
-Τοποθέτηση καδρονιών
-Στεγανοποίηση: Με διάστρωση βιομηχανικής κονίας
-Εξισωτική Στρώση: Για την εξομάλυνση της επιφάνειας πριν την εφαρμογή της θερμομόνωσης
-Θερμομόνωση
-Στεγανωτική Στρώση: Τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης πάνω από τη θερμομόνωση
-Τοποθέτηση κεραμιδιών

 

Comments are closed.

 • Σχετικές ανακαινίσεις σπιτιώνΚάθε μία από τις ανακαινίσεις χωριστά κρύβει διαφορετικές αλλά πολλές παγίδες. Δείτε πώς θα μειώσετε το κόστος σε μία ανακαίνιση χωρίς μείωση της ποιότητας κατασκευής.

  ανακαίνιση σπιτιού

  ανακαίνιση σπιτιού, ανακαινίσεις πολύ οικονομικά

  Απρίλιος 8, 2018
  Για ανακαίνιση σπιτιού πάντα η Dynamic Group έρχεται πρώτη στις προτιμήσεις σας. Αντίθετα από ό,τι πιστεύεται, σε μας οι ανακαινίσεις είναι πάντα από μία πρόκληση έως μία ευκαιρία ανθρωπιάς. Ασφαλώς, δείχνουμε σε όλους τον τρόπο και την ανακαίνιση σπιτιού να ολοκληρώσει και να μην κάνει έκπτωση στην ποιότητα. Πάντα υπάρχουν τιμές και κόστη, που ρυθμίζονται […]
  Ανακαίνιση στη Γλυφάδα ισογείου διαμερίσματος

  Ανακαίνιση διαμερίσματος στη Γλυφάδα, ανακαίνιση σπιτιού στη Γλυφάδα

  Φεβρουάριος 19, 2018
  Η ανακαίνιση διαμερίσματος στη Γλυφάδα αφορούσε ανακαίνιση ενός ισόγειου διαμερίσματος με κήπο, 70 τ.μ, κατασκευής 1970. Ο σκοπός αυτής της ανακαίνισης σπιτιού στη Γλυφάδα ήταν να φτιάξουμε ένα σύγχρονο διαμέρισμα. Το έργο της ανακαίνισης σπιτιού περιελάμβανε ένα υπνοδωμάτιο, μια ενιαία σαλονοτραπεζαρία, ένα μπάνιο και μια ανεξάρτητη κουζίνα. Τί θα έπρεπε να έχει μετά την ανακαίνιση; Καινούργιες υδραυλικές […]
  ανακαίνιση σπιτιού με δόσεις, ανακαινίσεις με ευκολίες πληρωμής

  Ανακαινίσεις σπιτιών με δόσεις, διακανονισμούς και πλεονεκτήματα!

  Σεπτέμβριος 2, 2017
  Ανακαινίσεις σπιτιών με δόσεις, διακανονισμούς και πλεονεκτήματα καθώς και πολυκατοικίας, μονοκατοικίας, μεζονέτας ή διαμερίσματος από τη Dynamic Group, καθώς και κατασκευή σπιτιού και πολυκατοικίας. Μία ανακαίνιση σπιτιού με δόσεις και ευκολίες πληρωμής είναι πάντα προς το συμφέρον του πελάτη. Η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 2011 και ανήκει στην οικογένεια Μαθιουλάκη. Αποτελεί την συνένωση δύο εταιρειών […]
 • ανακαίνιση μεζονέτας πολυκατοικίας

  Τελικά πώς συμφέρει να γίνει η ανακαίνιση μεζονέτας ή πολυκατοικίας;

  Φεβρουάριος 19, 2018
  Η ανακαίνιση μεζονέτας ή πολυκατοικίας συμφέρει στη Dynamic Group, διότι έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία και το μεγαλύτερο πελατολόγιο στην ανακαίνισης πολυκατοικίας, ανακαίνιση πρόσοψης πολυκατοικίας. Επίσης, επισκευή μπαλκονιών, επισκευή στηθαίων, χρησιμοποιώντας μάλιστα σκαλωσιές που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς σας συμφέρει περισσότερο μία ανακαίνιση μεζονέτας ή πολυκατοικίας; Θα προτιμήσετε για μία ανακαίνιση μεζονέτας η […]
  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΕ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ

  Γιατί ανακαίνιση με σκαλωσιές από τη Dynamic Group;

  Σεπτέμβριος 3, 2017
  Ανακαίνιση με σκαλωσιές από τη dynamic group, διότι  από το 2001 έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία και το μεγαλύτερο πελατολόγιο στην ανακαίνιση. Πρωτοστατεί σε ανακαίνιση πολυκατοικίας, ανακαίνιση πρόσοψης πολυκατοικίας, επισκευή μπαλκονιών, επισκευή στηθαίων. Γενικά στην ανακαίνιση σπιτιού, μονοκατοικίας ή πολυκατοικίας χρησιμοποιούνται σκαλωσιές, που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακαίνιση πολυκατοικίας Εξωτερική ανακαίνιση πολυκατοικίας με σκαλωσιές Με […]
  Ανακαίνιση πολυκατοικίας

  Ποιός επιλέγει για ανακαίνιση πολυκατοικίας τη Dynamic Group;

  Σεπτέμβριος 2, 2017
  Ανακαίνιση πολυκατοικίας από τη Dynamic Group από το 2001 με τη μεγαλύτερη εμπειρία και το μεγαλύτερο πελατολόγιο στην ανακαίνισης πολυκατοικίας, ανακαίνιση πρόσοψης πολυκατοικίας, επισκευή μπαλκονιών, επισκευή στηθαίων, χρησιμοποιώντας μάλιστα σκαλωσιές που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξωτερική ανακαίνιση πολυκατοικίας με σκαλωσιές Με τις εργασίες στην εξωτερική ανακαίνιση πολυκατοικίας με σκαλωσιές, που θα πραγματοποιηθούν θα πετύχουμε: […]
 • Απαραίτητο
  Απαραίτητο

  Πώς μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι

  Δώστε μία συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου εργασιών, που σας ενδιαφέρει.