ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

Ανακαίνιση σπιτιού, πολυκατοικίας, μονοκατοικίας, διαμερίσματος, μπάνιου, κουζίνας
Ο μεγαλύτερος όμιλος στις ανακαινίσεις σπιτιών, πολυκατοικιών, μελέτες, έκδοση αδειών και κατασκευές

T: (0030) 2110143003,   M: (0030) 6974749576,   E: info@anakainisispitiou.com.gr,      

ΕΚΔΟΣΗ 48ωρης ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δείτε ΕΔΩ ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση 48ωρης άδειας εργασιών. Τα δικαιολογητικά αυτά κατατίθενται στην πολεοδομία όπου ανήκει το ακίνητο.

  • Συμπληρωμένο το έντυπο ”Εργασίες του Άρθρου 4 ,  Παρ.3 (Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α 9-4-2012)”. Στην περίπτωση που οριστεί αντίκλητος, απαιτείται γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη από το Κ.Ε.Π. ή από αστυνομικό τμήμα.
  • Υπάρχουσα οικοδομική άδεια του ακινήτου. Αν δεν είναι διαθέσιμη, πρέπει να αναζητηθεί από την οικεία πολεοδομία.
  • Φύλλο καταγραφής ακινήτου στο κτηματολόγιο ή το συμβόλαιο  του ακινήτου (ώστε να αποδειχθεί η ιδιοκτησία)
  • Αν έχει γίνει τακτοποίηση αυθαιρέτου στο ακίνητο, το σχετικό έγγραφο θα πρέπει να συμπεριληφθεί.

Σε περιπτώσεις παραδοσιακών οικισμών ή διατηρητέων κτισμάτων ενδέχεται να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά όπως:

-Φωτογραφίες του ακινήτου

-Λεπτομερή αποτύπωση όψεων υπό κλίμακα υπογεγραμμένη από Μηχανικό

-Αιτιολογική Έκθεση από Μηχανικό.

Έχετε στο μυαλό σας πως η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και πως για να γνωμοδοτήσουμε υπεύθυνα σχετικά με το τι απαιτείται θα πρέπει να δούμε την περίπτωση σας.

Προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες αυτής της κατηγορίας, απαιτείται, προ 48ωρών, έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και γνωστοποίηση στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Συγκεντρώσαμε και απαντάμε τις πιο συχνές ερωτήσεις που σχετίζονται με την έκδοση της οικοδομικής άδειας τύπου Έγγραφης Ενημέρωσης προ 48 ωρών (Άρθρο 3, παράγραφος 4, Ν.Ο.Κ. Ν.4067/12).

1) Πώς είναι η επίσημη ονομασία της Άδειας Έγγραφης Ενημέρωσης;

Εργασίες του Άρθρου 4 ,  Παρ.3 (Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α 9-4-2012). Εάν ψάχνετε πληροφορίες στο google πολλές φορές αναφέρεται ως 48ωρη ενημέρωση ή 48ωρη άδεια εργασιών ή απλά άδεια 48ωρών.

2) Που εκδίδεται η 48ώρη Άδεια Εργασιών;

Στην οικεία πολεοδομία όπου βρίσκεται το Ακίνητο.

3) Πόσο κοστίζει μια 48ωρη Άδεια Εργασιών

48ωρης ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το τυπικό κόστος για μια 48ωρη Άδεια Εργασιών ξεκινάει από 200€ για τις πιο απλές περιπτώσεις κι αυξάνεται όταν απαιτούνται περισσότερα δικαιολογητικά ή δράσεις. Σε μια τυπική ανακαίνιση συνήθως δεν απαιτούνται extra δικαιολογητικά οπότε μπορείτε να υπολογίζετε σε 200€ κόστος έκδοσης της Άδειας.

4) Σε ποιές περιπτώσεις εργασιών απαιτείται να εκδοθεί αυτού του τύπου η οικοδομική άδεια;

Η οικοδομική άδεια τύπου έγγραφης ενημέρωσης προ 48 ωρών απαιτείται να εκδοθεί για τις ακόλουθες τεχνικές εργασίες σε ένα ακίνητο

α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτηρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ν. 4067/2012.

β. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

γ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή, ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτηρίων.

δ. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.

ε. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.

ζ. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος.

η. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτήρια σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 16 του Ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4067/2012.

θ. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σύμφωνα με την παράγραφο 2β΄ και γ΄ του άρθρου 19 του Ν. 4067/2012.

ι. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων  ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφισταμένων κτηρίων χωρίς  χρήση ικριωμάτων.

 

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

Η Dynamic Group ειδικεύεται τόσο στην ανακαίνιση σπιτιούόσο και στην ανακαίνιση πολυκατοικίας, διαμερισμάτων, μονοκατοικίας, μεζονέτας και επιπλέον στην κατασκευή σπιτιού. Ακόμη προσφέρει άριστη τεχνογνωσία και τις πιο συμφέρουσες τιμές και προσφορές ανακαίνισης και κατασκευής:

μονοκατοικίας,πολυκατοικίας,διαμερίσματος

Οι ειδικοί στις πιο δύσκολες ανακαινίσεις

Η Dynamic Group έχει μακράν το καλύτερο team με την μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία για την έκδοση αδειών δόμησης, όπως:

Δείτε τιμές και προσφορές στην ανακαίνιση αλλά και κατασκευή σπιτιών, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών

Στην παρούσα ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό σε μία σειρά έργων, που συμμετέχει η εταιρεία μας.


τιμές και προσφορές