ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

Ανακαίνιση σπιτιού, πολυκατοικίας, μονοκατοικίας, διαμερίσματος, μπάνιου, κουζίνας

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ανακαίνιση πολυκατοικίας από τη dynamic group

Ανακαίνιση πολυκατοικίας από τη dynamic group από το 2001 με τη μεγαλύτερη εμπειρία και το μεγαλύτερο πελατολόγιο στην κατηγορία ανακαίνισης πολυκατοικίας. Στις ανακαινίσεις πολυκατοικιών ο Διαχειριστής και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι ακόμα πιο προσεκτικοί στην επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει τις εργασίες.

Πράγματι, πέρα από τους ισχύοντες κινδύνους που έχουμε περιγράψει στην ανακαίνιση σπιτιού, εδώ έχουμε επιπλέον αυξημένη επικινδυνότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Λόγω σκαλωσιάς, που αυξάνει τις πιθανότητες κάποιου εργατικού ατυχήματος.
Οι εργασίες για την ανακίνιση πολυκατοικίας, που θα πραγματοποιηθούν από τα εξειδικευμένα συνεργεία και την ομάδα των μηχανικών μας, είναι οι εξής:

 • Προετοιμασία των προς επισκευή και βάψιμο, όψεων της πολυκατοικίας.
 • Προμήθεια και τοποθέτηση σκαλωσιάς (ικριωμάτων) με λινάτσα σ’ όλη την επιφάνεια της πολυκατοικίας. Συνεπώς αυτό θα κάνει το έργο να εναρμονίζεται με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. Έτσι επιτυγχάνεται ποιοτική και ασφαλής εκτέλεση των εργασιών.
 • Προμήθεια κάδου για την αποκομιδή των οικοδομικών μπαζών.
 • Αποξήλωση των σαθρών τμημάτων του σκυροδέματος.
 • Αποκάλυψη του οξειδωμένου οπλισμού σε έκταση έως και 15εκ. κατά μήκος του, εντός του σκυροδέματος.
 • Τρίψιμο του οξειδωμένου οπλισμού και εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας του με αναστολέα διάβρωσης.
 • Εφαρμογή με επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος για την επικάλυψη του οπλισμού.
 • Κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών επισκευής των φθορών και προετοιμασίας των επιφανειών για τις μετέπειτα εργασίες. Επιπλέον, όλες οι όψεις της πολυκατοικίας θα περαστούν με μία στρώση μονωτικό αστάρι και δύο στρώσεις ακρυλικού χρώματος απόχρωσης της επιλογής του πελάτη.
  Καθαρισμός και παράδοση του χώρου με την ολοκλήρωση των εργασιών.
  Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους άρτιους κανόνες τεχνικής.

  Γιατί ανακαίνιση με σκαλωσιές από τη Dynamic Group;

  Ανακαίνιση με σκαλωσιές από τη dynamic group, διότι  από το 2001 έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία και το μεγαλύτερο πελατολόγιο στην ανακαίνιση. Πρωτοστατεί σε ανακαίνιση πολυκατοικίας, ανακαίνιση πρόσοψης πολυκατοικίας, επισκευή μπαλκονιών, επισκευή στηθαίων. Γενικά στην ανακαίνιση σπιτιού, μονοκατοικίας ή πολυκατοικίας χρησιμοποιούνται σκαλωσιές, που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Ανακαίνιση πολυκατοικίας

  Εξωτερική ανακαίνιση πολυκατοικίας με σκαλωσιές

  Με τις εργασίες στην εξωτερική ανακαίνιση πολυκατοικίας με σκαλωσιές, που θα πραγματοποιηθούν θα πετύχουμε:

  • Λειτουργική κι αισθητική αναβάθμιση της πολυκατοικίας.
  • Προστασία των εξωτερικών στρωμάτων του κτιρίου και του φέροντος οπλισμού.
  • Θωράκιση του κτιρίου από υγρασίες.
  • Με την ολοκλήρωση των προτεινόμενων επιδιορθώσεων θα πετύχουμε την αύξηση της εμπορικής αξίας της πολυκατοικίας σας και κατ’ επέκταση του κάθε διαμερίσματος.

  Η έγκαιρη ανακαίνιση είναι πάντα μια σωστή απόφαση και συμφέρουσα επένδυση στο ακίνητό σας!

  Οι συγκεκριμένες εργασίες απαιτούν εξαιρετικά έμπειρους τεχνίτες πολλών ειδικοτήτων και πρέπει να διεκπεραιωθούν από πεπειραμένα συνεργεία, υπό την επίβλεψη έμπειρου, ειδικευμένου στις εξωτερικές ανακαινίσεις Πολιτικού Μηχανικού, ο οποίος θα έχει την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία να φέρει σε πέρας και όλη την αδειοδοτική (Πολεοδομία και Δήμος) και νομιμοποιητική (άνοιγμα καρτέλας και εργατικές εισφορές στο ΙΚΑ) ολοκλήρωση του έργου.

  Πώς γίνεται η ανακαίνιση πολυκατοικίας;

  Οι εργασίες για την ανακίνιση πολυκατοικίας, που θα πραγματοποιηθούν από τα εξειδικευμένα συνεργεία και την ομάδα των μηχανικών μας, είναι οι εξής:

  • Προετοιμασία των προς επισκευή και βάψιμο, όψεων της πολυκατοικίας.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση σκαλωσιάς (ικριωμάτων) με λινάτσα σ’ όλη την επιφάνεια της πολυκατοικίας, με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, για ποιοτική και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Προμήθεια κάδου για την αποκομιδή των οικοδομικών μπαζών.
  • Αποξήλωση των σαθρών τμημάτων του σκυροδέματος.
  • Αποκάλυψη του οξειδωμένου οπλισμού σε έκταση έως και 15εκ. κατά μήκος του, εντός του σκυροδέματος.
  • Τρίψιμο του οξειδωμένου οπλισμού και εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας του με αναστολέα διάβρωσης.
  • Εφαρμογή με επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος για την επικάλυψη του οπλισμού.
  • Κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών επισκευής των φθορών και προετοιμασίας των επιφανειών για τις μετέπειτα εργασίες, όλες οι όψεις της πολυκατοικίας θα περαστούν με μία στρώση μονωτικό αστάρι και δύο στρώσεις ακρυλικού χρώματος απόχρωσης της επιλογής του πελάτη.
  • Καθαρισμός και παράδοση του χώρου με την ολοκλήρωση των εργασιών.
  • Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους άρτιους κανόνες τεχνικής.

  Τί να προσέξει ο διαχειριστής στις ανακαινίσεις πολυκατοικιών

  Στις ανακαινίσεις πολυκατοικιών ο Διαχειριστής και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι ακόμα πιο προσεκτικοί στην επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει τις εργασίες, γιατί πέρα από τους ισχύοντες κινδύνους που έχουμε περιγράψει στην ανακαίνιση σπιτιού, εδώ έχουμε επιπλέον αυξημένη επικινδυνότητα λόγω σκαλωσιάς, που αυξάνει τις πιθανότητες κάποιου εργατικού ατυχήματος.

  Ανακαινίσεις

  1. Ανακαίνιση διαμερίσματος
  2. Ανακαίνιση μονοκατοικίας
  3. Ανακαίνιση πολυκατοικίας
  4. Ανακαίνιση σπιτιού

  περισσότερα για ανακαινίσεις

  Άδειες

  • 48ωρη άδεια εργασιών
  • Άδεια οικοδομής
  • Άδεια μικρής κλίμακας εργασιών
  • Οικοδομική άδεια

  περισσότερα για άδειες

  Κατασκευές

  1. Κατασκευή σπιτιού
  2. Κατασκευές μεζονέτας
  3. Κατασκευές μονοκατοικιών
  4. Κατασκευές πολυκατοικιών

  περισσότερα για κατασκευές

  Ανθρώπινο δυναμικό

  Σε περιόδους κρίσεις εμείς:

  • Διευρύνουμε τον κύκλο εργασιών μας.
  • Προσφέρουμε θέσεις εργασίας για εσάς.

  περισσότερα για θέσεις εργασίας

  Ποιός επιλέγει για ανακαίνιση πολυκατοικίας τη dynamic group;

  Ανακαίνιση πολυκατοικίας από τη dynamic group από το 2001 με τη μεγαλύτερη εμπειρία και το μεγαλύτερο πελατολόγιο στην ανακαίνισης πολυκατοικίας, ανακαίνιση πρόσοψης πολυκατοικίας, επισκευή μπαλκονιών, επισκευή στηθαίων, χρησιμοποιώντας μάλιστα σκαλωσιές που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Ανακαίνιση πολυκατοικίας

  Εξωτερική ανακαίνιση πολυκατοικίας με σκαλωσιές

  Με τις εργασίες στην εξωτερική ανακαίνιση πολυκατοικίας με σκαλωσιές, που θα πραγματοποιηθούν θα πετύχουμε:

  • Λειτουργική κι αισθητική αναβάθμιση της πολυκατοικίας.
  • Προστασία των εξωτερικών στρωμάτων του κτιρίου και του φέροντος οπλισμού.
  • Θωράκιση του κτιρίου από υγρασίες.
  • Με την ολοκλήρωση των προτεινόμενων επιδιορθώσεων θα πετύχουμε την αύξηση της εμπορικής αξίας της πολυκατοικίας σας και κατ’ επέκταση του κάθε διαμερίσματος.

  Η έγκαιρη ανακαίνιση είναι πάντα μια σωστή απόφαση και συμφέρουσα επένδυση στο ακίνητό σας!

  Οι συγκεκριμένες εργασίες απαιτούν εξαιρετικά έμπειρους τεχνίτες πολλών ειδικοτήτων και πρέπει να διεκπεραιωθούν από πεπειραμένα συνεργεία, υπό την επίβλεψη έμπειρου, ειδικευμένου στις εξωτερικές ανακαινίσεις Πολιτικού Μηχανικού, ο οποίος θα έχει την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία να φέρει σε πέρας και όλη την αδειοδοτική (Πολεοδομία και Δήμος) και νομιμοποιητική (άνοιγμα καρτέλας και εργατικές εισφορές στο ΙΚΑ) ολοκλήρωση του έργου.

  Πώς γίνεται η ανακαίνιση πολυκατοικίας;

  Οι εργασίες για την ανακίνιση πολυκατοικίας, που θα πραγματοποιηθούν από τα εξειδικευμένα συνεργεία και την ομάδα των μηχανικών μας, είναι οι εξής:

  • Προετοιμασία των προς επισκευή και βάψιμο, όψεων της πολυκατοικίας.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση σκαλωσιάς (ικριωμάτων) με λινάτσα σ’ όλη την επιφάνεια της πολυκατοικίας, με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, για ποιοτική και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Προμήθεια κάδου για την αποκομιδή των οικοδομικών μπαζών.
  • Αποξήλωση των σαθρών τμημάτων του σκυροδέματος.
  • Αποκάλυψη του οξειδωμένου οπλισμού σε έκταση έως και 15εκ. κατά μήκος του, εντός του σκυροδέματος.
  • Τρίψιμο του οξειδωμένου οπλισμού και εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας του με αναστολέα διάβρωσης.
  • Εφαρμογή με επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος για την επικάλυψη του οπλισμού.
  • Κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών επισκευής των φθορών και προετοιμασίας των επιφανειών για τις μετέπειτα εργασίες, όλες οι όψεις της πολυκατοικίας θα περαστούν με μία στρώση μονωτικό αστάρι και δύο στρώσεις ακρυλικού χρώματος απόχρωσης της επιλογής του πελάτη.
  • Καθαρισμός και παράδοση του χώρου με την ολοκλήρωση των εργασιών.
  • Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους άρτιους κανόνες τεχνικής.

  Τί να προσέξει ο διαχειριστής στις ανακαινίσεις πολυκατοικιών

  Στις ανακαινίσεις πολυκατοικιών ο Διαχειριστής και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι ακόμα πιο προσεκτικοί στην επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει τις εργασίες, γιατί πέρα από τους ισχύοντες κινδύνους που έχουμε περιγράψει στην ανακαίνιση σπιτιού, εδώ έχουμε επιπλέον αυξημένη επικινδυνότητα λόγω σκαλωσιάς, που αυξάνει τις πιθανότητες κάποιου εργατικού ατυχήματος.

  Ανακαινίσεις

  1. Ανακαίνιση διαμερίσματος
  2. Ανακαίνιση μονοκατοικίας
  3. Ανακαίνιση πολυκατοικίας
  4. Ανακαίνιση σπιτιού

  περισσότερα για ανακαινίσεις

  Άδειες

  • 48ωρη άδεια εργασιών
  • Άδεια οικοδομής
  • Άδεια μικρής κλίμακας εργασιών
  • Οικοδομική άδεια

  περισσότερα για άδειες

  Κατασκευές

  1. Κατασκευή σπιτιού
  2. Κατασκευές μεζονέτας
  3. Κατασκευές μονοκατοικιών
  4. Κατασκευές πολυκατοικιών

  περισσότερα για κατασκευές

  Ανθρώπινο δυναμικό

  Σε περιόδους κρίσεις εμείς:

  • Διευρύνουμε τον κύκλο εργασιών μας.
  • Προσφέρουμε θέσεις εργασίας για εσάς.

  περισσότερα για θέσεις εργασίας

  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

  Η Dynamic Group ειδικεύεται τόσο στην ανακαίνιση σπιτιού όσο και στην ανακαίνιση πολυκατοικίας, διαμερισμάτων, μονοκατοικίας, μεζονέτας και επιπλέον στην κατασκευή σπιτιού. Ακόμη προσφέρει άριστη τεχνογνωσία και τις πιο συμφέρουσες τιμές και προσφορές ανακαίνισης και κατασκευής:

  μονοκατοικίας,πολυκατοικίας,διαμερίσματος

  Οι ειδικοί στις πιο δύσκολες ανακαινίσεις

  Η Dynamic Group έχει μακράν το καλύτερο team με την μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία για την έκδοση αδειών δόμησης, όπως:

  Δείτε τιμές και προσφορές στην ανακαίνιση αλλά και κατασκευή σπιτιών, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών

  Στην παρούσα ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό σε μία σειρά έργων, που συμμετέχει η εταιρεία μας.


  τιμές και προσφορές